Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Bestellen met gemak

  • Veilig betalen
  • Betaal via iDEAL
  • 14 dagen bedenktijd
  • Prijzen excl. btw

Nieuw

Energie voor groene welvaart - Stephan Slingerland
Het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energievoorziening neemt toe. Tegelijk gaan echter de investeringen in fossiele energie door en blijft de vraag naar energie groeien. Achter deze drie trends gaan verschillende belangen schuil met elk een eigen verhaal over de toekomst van de energievoorziening. Of we daarmee op weg zijn naar een groen omslagpunt valt nog te bezien.

Prijs € 28,25
+ in winkelwagentje

TraktaatEen stap voorwaarts

Traktaat
Yuri van Bergen, Sandra Arts

Vormgeven aan het wonen is de opgave waar we voor staan. Kwaliteit van wonen is een complex begrip; wonen is namelijk cultuur en wordt bepaald door een uniek patroon van activiteiten en de symbolische structuren die deze activiteiten vormen. De buurt waarin je bent geboren, de stenen en bomen om je heen en de mensen waar je mee bent opgegroeid, vormen het decor. Al deze aspecten hebben een bijdrage geleverd aan de tijdsgeest waarin je groot bent geworden en die bepaalt wat je als kwaliteit ervaart. De vraag is hoe we deze kwaliteiten zichtbaar kunnen maken en welke ruimte deze bieden voor het ontwerp van wonen in de eenentwintigste eeuw.

Prijs € 18,82
+ in winkelwagentje

CB1 - Basiskennis Beton (CB-reeks)Onmisbaar

CB1 - Basiskennis Beton (CB-reeks)Henk Soen, ir. Paul Lagendijk. ir. Jacques Linssen, dr.ir.drs. René Braam

Ben je actief met Bouwkunde of Civiele Techniek aan het HBO en wil je kennis opdoen over beton, van het materiaal tot aan de betonconstructie? Dan is de nieuwe uitgave ‘Basiskennis Beton’ (CB1) iets voor jou! Het boek gaat in op betontechnologie, duurzaamheid, uitvoering en constructie. 'Basiskennis Beton' is zeer breed van opzet en daardoor geschikt van het eerste tot en met het laatste studiejaar. Ook voor de beroepspraktijk biedt het onmisbare basis­kennis. CB1 vormt de opmaat voor de meer specialistische uitgaven in de CB-reeks CB2, CB3 en CB4.

Prijs € 33,02
+ in winkelwagentje
Aanraders

Verandering van Tijdperk Verandering van Tijdperk Jan Rotmans

Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt.

Prijs € 23,54
+ in winkelwagentje

Bouwen met stro Bouwen met stro Michel Post

Bouwen met stro is hip. Het lijkt een te­gen­strij­dig­heid, maar steeds meer mensen beseffen dat ze anders moeten omgaan met het milieu en de natuur. Daarnaast is er een groeiend besef dat de omgeving van wezenlijk belang is voor de persoonlijke gezondheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer televisieprogramma’s, tijdschriften en boeken aandacht schenken aan ecologisch bouwen, zelfvoorzienendheid en energie van de zon en wind. Dat duurzaam bouwen uiteindelijk ook gunstig is voor de portemonnee, zal in een tijd waarin men spreekt van een crisis absoluut meespelen in dit groeiende besef. Het bouwen met stro lijkt één van de oplossingen te zijn.

Prijs € 23,54
+ in winkelwagentje

CUR-Aanbeveling 100:2013 (pdf + grijsschaal + app + grijskaart) CUR-Aanbeveling 100:2013 (pdf + grijsschaal + app + grijskaart)

In juni 2004 verscheen CUR-Aanbeveling 100 met daarin criteria voor het specificeren en beoordelen van schoonbeton. Van schoonbeton is sprake als aan het betonoppervlak hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld hoger dan de standaardklasse zoals vastgelegd in NEN 8760. De esthetische kwaliteit van beton wordt zowel in de ontwerpfase als uitvoeringsfase door veel aspecten bepaald. Dus voorafgaand aan de uitvoering moeten al beslissingen worden genomen en keuzen worden gemaakt. Het is van groot belang om vooraf heldere afspraken te maken over welk resultaat wordt verlangd en welke afwijkingen acceptabel zijn. Dit vereist een duidelijk kader waarin de te benoemen beoordelingsaspecten voor schoonbeton en de bijbehorende eisen eenduidig zijn vermeld. Deze CUR-Aanbeveling 100 geeft hieraan invulling.

Prijs € 60,00
+ in winkelwagentje